Feedback - Campagne durf te vragen

In het najaar van 2014 startte de Epilepsie Liga met een campagne over ‘Durf te vragen!! Wanneer epilepsiemedicatie niet (meer) werkt'.
De Epilepsie Liga wou met deze campagne de kennis over de niet-medicamenteuze behandelmethoden vergroten en patiënten en professionelen motiveren om het gesprek aan te gaan. Er werd u hiervoor een standaard informatiepakket opgestuurd met 50 folders en 3 affiches over deze campagne.

Graag zou de Epilepsie Liga willen weten of u dit materiaal nuttig vond en of u dit materiaal gebruikt in uw praktijk. Daarnaast wil de Epilepsie Liga graag weten welk informatiemateriaal u zou kunnen gebruiken. Hiervoor is er een korte vragenlijst opgemaakt die u kan terugvinden op de website via het onderdeel ‘info voor zorgverleners’.

Vul de vragenlijst in.