Cannabis voor epilepsie: voorlopig oppassen

De laatste weken en maanden verschijnen er in de pers meer en meer getuigenissen van patiënten met ernstige epilepsie die cannabis producten nemen waardoor hun epilepsie zou verbeteren.

Inderdaad, er zijn een aantal rapporten (veelal niet gecontroleerde case reports) die aantonen dat voor bepaalde vormen van (kinder)epilepsie cannabinoiden mogelijks een gunstig effect kunnen hebben. We willen hier toch wat nuanceren en waarschuwen voor te voorbarige conclusies. Op dit ogenblik is er geen enkele wetenschappelijk studie (randomized controlled study, placebo gecontroleerd, dubbel blind) gepubliceerd welke volgende de wetenschappelijk geldende normen aantoont dat cannabinoiden werkzaam zijn  bij epilepsie. In verschillende landen (maar niet in België) zijn deze studies wel lopende en in de volgende maanden verwachten we de eerste resultaten. Als deze studies zouden aantonen dat deze producten werkzaam zijn, kan men beslissen om deze te laten registreren in Belgie. Pas dan kunnen neurologen overwegen om dit eventueel voor te schrijven. Hoe dan ook, zal dit proces nog minimum één jaar duren.

Verder is het ook belangrijk te melden dat de samenstelling van de cannabisproducten die nu al (illegaal via het web of in het buitenland) aangekocht kunnen worden, niet altijd gecontroleerd is en dat de hoeveelheid THC (de verslavende component) ofwel niet gekend is, ofwel zeer variabel. Ernstige bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van deze niet wetenschappelijk geteste producten.

Vanuit de wetenschappelijke wereld moeten we op dit ogenblik waarschuwen voor het ongecontroleerd gebruik van deze cannabisproducten. We stellen voor om dit zeker met uw behandelende geneesheer verder te bespreken.

Namens Epilepsie Liga Vlaanderen
Tekst: Lieven Lagae