Epikrant

Epikrant is het driemaandelijks tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Kontaktgroepen voor Epilepsie (VKE).

Lees meer ...

Agenda

14 okt 2015
Epilepsy Pharmacogenomics: delivering biomarkers for clinical use (EpiPGX)
15 okt 2015
Symposium voor artsen en hulpverleners "Medische en maatschappelijke aspecten van refractaire epilepsie"
15 okt 2015
West-Vlaamse Epilepsiedag: wat als epilepsiemedicatie onvoldoende is?