Epilepsie Liga

De Epilepsie Liga is een ledenvereniging die wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

In het algemeen stelt de Liga zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen. Hiervoor richt de Epilepsie Liga zich tot drie doelgroepen:

Mensen met epilepsie

We maken er een punt van om over “mensen” te praten in plaats van over “patiënten”. Hiermee tonen we aan dat we ons richten op meer dan alleen het medische aspect van epilepsie. Wat voorop staat, is het algemeen welzijn van de persoon met epilepsie. In samenwerking met de CGG’s in Vlaanderen bieden we mensen met epilepsie de mogelijkheid tot gesprek met een ervaren epilepsiemedewerker. Samen met de hoofdzetel van de Epilepsie Liga zoeken we op die manier naar antwoorden rond rijbewijs, werk, gezin, verzekering, …
Daarnaast vinden we het ook belangrijk om recente informatie te delen met mensen met epilepsie. Hiervoor werken we nauw samen met de contactgroepen in de verschillende provincies. Samen organiseren we tref- en informatiedagen, de nationale Epilepsiedag en verzorgen we de uitgaven van de Epikrant en informatiebrochures.

Professionelen

Ook hier kiezen we bewust voor het woord “professionelen”. Niet enkel neurologen, maar ook huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, opvoeders, leerkrachten, … zitten soms met vragen rond epilepsie. Hen willen we ook voorzien van de meest recente informatie. Daarvoor organiseren we epilepsiecursussen, EEG cursussen, workshops in een bedrijf, geleid door een epilepsiemedewerker, … en nodigen we hen ook actief uit om lid te worden van de Epilepsie Liga en zo de Epikrant te ontvangen.
Bovendien ondersteunen en stimuleren we onderzoek naar verschillende aspecten van epilepsie. Hierover berichten we ook in de Epikrant.

Brede publiek

Een van de belangrijkste uitdagingen van de Epilepsie Liga is om ook het brede publiek dat niet noodzakelijkerwijs dagelijks met epilepsie te maken heeft te sensibiliseren en informeren over epilepsie. Hiervoor sturen we informatiefolders naar openbare besturen. Bovendien proberen we epilepsie regelmatig onder de publieke aandacht te brengen door deelname aan brede mediacampagnes en door contacten te onderhouden met de media.