Rijbewijs en rijgeschiktheid


(Klik op bovenstaande tekening en download de folder)
U kan de folder bestellen bij de Epilepsie Liga en dan ontvangt u hem met de post. 
 

Rijbewijs: medische schifting en epilepsie of bewustzijnsstoornissen (Europese richtlijnen 2009/112/EG en 2009/113/EG)

Bron: https://rijbewijzen-medischekeuring.be/nl/epilepsie-en-medische-schiftin...

Binnen de epilepsie moet men een onderscheid maken tussen:
- Epilepsie aanval die uitgelokt is bvb. door een schedeltrauma
- Epilepsie zelf: een niet uitgelokte aanval van epilepsie meer dan 2 keer voorkomend binnen de 5 jaar, waarbij een nieuwe aanval na een aanvalsvrije periode van 5 jaar terug als een eerste aanval wordt gezien.

De neuroloog of neuropsychiater moet bepalen met welk type we te maken hebben en bij bijzondere oorzaken van bewustzijnsdalingen, andere dan epilepsie, moet hij bepalen hoe groot de kans op herhaling van een aanval is tijdens het rijden.
Op grond hiervan bepaalt hij dan of de persoon rijgeschikt is , voor welke categorieën en voor hoelang.
De algemene regel is: epilepsie = niet rijgeschikt, behalve onder bepaalde stricte voorwaarden

Een rijbewijs kan worden toegekend voor categorie 1 (categorieën A3, A, B, B+E of G) mits:
- Regelmatig medisch toezicht
- Voldoende inzicht in de ziekte
- Strikte therapietrouw
- Stipt innemen van de medicatie
- Uitgebreid neurologisch onderzoek, voorafgaand aan de toelating, dat wijst op stabiliteit

En

- Slechts één enkele aanval in het verleden, meer dan 6 maand geleden
- Slechts één enkele aanval in het verleden, meer dan 3 maand geleden waarbij:

  • Het EEG geen enkele epileptogene afwijking vertoont
  • Neurologische beeldvorming geen epileptogene cerebrale pathologie vertoont
  • Een patiënt met epilepsie reeds 10 jaar aanvalsvrij is

Een rijbewijs kan worden toegekend voor categorie 2 (categorieën C, C+E, D of D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1 of D1+E) mits:
- Een éénmalige epilepsieaanval, niet uitgelokt en meer dan 5 jaar geleden
- Epilepsie patiënt die meer dan 10 jaar volledig aanvalsvrij is

En

- Blijvend medisch toezicht
- Voldoende inzicht in de ziekte
- Strikte therapietrouw
- Geen enkele medicatie hiervoor moet ingenomen worden
- Uitgebreid neurologisch onderzoek voorafgaand aan de toelating dat wijst op stabiliteit en een verslag waarin duidelijk vermeldt staat dat de kans op een incident tijdens het rijden kleiner is dan 2% per jaar
- Het EEG geen enkele epileptogene afwijking vertoont
- Neurologische beeldvorming geen epileptogene cerebrale pathologie vertoont

Een erg handige tool om te controleren of je rijgeschikt bent of niet kan je op de website van Gezondheid en Wetenschap terugvinden:  https://www.gezondheidenwetenschap.be/beslissingshulp/rijgeschiktheid ! (BRON: gezondheid en wetenschap)