Rijbewijs en rijgeschiktheid


(Klik op bovenstaande tekening en download de folder)
U kan de folder bestellen bij de Epilepsie Liga en dan ontvangt u hem met de post. 

Het rijbewijs

Een rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een motorvoertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Om te kunnen rijden moet men echter ook een bepaalde mate van gezondheid genieten. Elke kandidaat wordt verzocht om na het theoretisch examen een verklaring betreffende zijn lichamelijke en geestelijke toestand te ondertekenen.
Indien de kandidaat lijdt of geleden heeft aan één van de in die verklaring genoemde aandoeningen, dient er advies gevraagd te worden aan een arts betreffende de rijgeschiktheid.

Rijgeschiktheid

De vraag of iemand rijgeschikt is, betekent of hij aan de medische voorwaarden (lichamelijk en geestelijk) voldoet om te mogen rijden.

Voor de bepaling van de rijgeschiktheid in het geval van epilepsie is het criterium ‘een periode aanvalsvrij’ een belangrijk begrip.

Als een persoon “een bepaalde periode aanvalsvrij is” en hij voldoet aan de andere voorwaarden, kan hij rijgeschikt verklaard worden en kan hij een tijdelijk rijbewijs halen op de gemeente.

Rijgeschiktheidsattest

Op het rijgeschiktheidsattest staan de categorie(ën) waarvoor u geschikt bent en eveneens de noodzakelijke voorwaarden en beperkingen bij het gebruik van het rijbewijs.

Het rijgeschiktheidsattest ("formulier VII") wordt uitgereikt door de neuroloog of door CARA (zie verder). U heeft dit nodig om een nieuw rijbewijs te bekomen bij de gemeente.

Een erg handige tool om te controleren of je rijgeschikt bent of niet kan je op de website van Gezondheid en Wetenschap terugvinden:  https://www.gezondheidenwetenschap.be/beslissingshulp/rijgeschiktheid ! (BRON: gezondheid en wetenschap)