Wat als ...

…u uw rijbewijs niet inlevert?

U kan de persoonlijke  keuze maken om uw rijbewijs niet in te leveren. Weet dan dat dit voorgoed een onwettig rijbewijs blijft ongeacht of u de periode van rijongeschiktheid respecteert of niet.

Als u wettelijk niet mag rijden en u doet het toch, neemt u een groot risico voor uzelf en ook voor anderen! Dit kan zware financiële en menselijke gevolgen hebben!

…u uw rijbewijs niet hebt ingeleverd en u veroorzaakt een ongeval?

Indien u betrokken raakt bij een ongeval met dit oud rijbewijs, bestaat de kans dat de verzekering vraagt naar uw medische toestand. Hierdoor zou men mogelijk kunnen ontdekken dat u met een oud en dus onwettig rijbewijs reed.

U bent formeel niet verzekerd, daar u geen geldig rijbewijs heeft.

De verzekering kan dan weigeren de kosten te betalen! Om die reden is het belangrijk een wettelijk-geldig tijdelijk rijbewijs te gaan halen.

…u een eerste epileptische aanval hebt en u veroorzaakt hierdoor een ongeval?

Indien u een ongeval veroorzaakt als gevolg van een eerste epileptische aanval en u niet wist dat u een verhoogd risico had op aanvallen, bent u hier niet strafbaar voor. Wel bent u mogelijk aansprakelijk voor het ongeval.

…u een rijbewijs hebt voor bepaalde duur en u veroorzaakt een ongeval?

Indien u rijdt met een tijdelijk rijbewijs en u hebt rekening gehouden met eventuele beperkingen op uw rijbewijs, bent u wettelijk in orde en verzekerd.