In je testament

Epilepsie Liga helpt mensen met epilepsie vooruit in het leven, vandaag en in de toekomst

Het is niet altijd gemakkelijk om na te denken over de momenten dat we er niet meer zullen zijn. Toch is het belangrijk om op voorhand een aantal wensen of verlangens rond uw vermogen vast te leggen. Zo zorgt u ervoor dat uw geld terecht komt bij de mensen die u verkiest. Indien u graag iets nalaat aan een gezondheidsorganisatie, zoals de Epilepsie Liga, kan dit gerust. De meeste mensen denken hierbij aan een groot bedrag maar dat kan ook een heel klein stukje van uw erfenis zijn die u overmaakt aan een goed doel.

De Epilepsie Liga kiest ervoor om het geld van legaten op te splitsen tussen ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie, organisatie van lotgenotencontact en algemene werkingskosten. 

U kan bij Testament.be alle informatie hierover verkrijgen via info [at] testament [dot] be of op 0479 76 00 76. 

U kan ook gerust een volkomen vrijblijvende vraag hierover stellen aan Barbara Eichperger, beleidsmedewerker van de Epilepsie Liga, via info [at] epilepsieliga [dot] be of op 09 332 57 95. Indien gewenst, kunnen wij u ook onze gratis gids hierover bezorgen. In onze testamentgids vindt u heel wat informatie. Goed ter oriëntatie, maar ook nuttig als u al heeft nagedacht over het opstellen van een testament. 

Het ondernemingsnummer van de Epilepsie Liga is 0423.599.493

** update wetgeving **

Belangrijk nieuws: In Vlaanderen zijn met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten is in Vlaanderen gewijzigd: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het is niet meer mogelijk om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.
Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen.
Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had.

Nu het decreet effectief gestemd is, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen.
In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst.

Interessant artikel in De Tijd: https://www.tijd.be/netto/analyse/erven-en-schenken/zo-laat-u-verstandig...