EEG Cursus 2024-2025

In oktober 2024 start de 11e editie van de EEG-cursus georganiseerd door de Epilepsie Liga.

De Epilepsie Liga is een vzw die zich inzet voor de belangen van mensen met epilepsie, met als 1 van de belangrijkste taken het verspreiden van informatie en het ondersteunen van onderwijs en onderzoek in dit domein. Een betere kennis en een continue opleiding in epilepsie, in samenwerking met universiteiten en gespecialiseerde ziekenhuizen, past bij deze doelstellingen.

Lees er hier alles over.