Abscences

Absence epilepsie is een epilepsiesyndroom waarbij het kind kortdurend buiten bewustzijn is. Daarnaast komen er vaak automatische bewegingen in het gezicht of met de handen voor. Absences duren kort, hooguit enkele seconden. Absences komen vaak bij kinderen op de lagere schoolleeftijd voor, tussen de 4-12 jaar en kunnen meermaals per dag voorkomen. 

Mensen zijn er zelf pas van bewust omdat zij de draad van hun verhaal kwijt zijn, of omdat het kind b.v. in de klas niet meer weet te volgen. Denk eraan de uitleg te herhalen en verwijt het kind niet verstrooid te zijn !

Wat moet je doen? 
Soms kan men een absence stoppen door de aandacht van de persoon op iets te vestigen, hem of haar aan te spreken of bij de arm te nemen.
Indien de absences blijven optreden, ondanks een regelmatige medicatie-inname, is het belangrijk dit te melden aan de arts. Hij kan dan nagaan of het inderdaad om absences gaat (het verschil tussen verstrooidheid en een absence is niet altijd evident) en zo nodig de medicatie aanpassen.

Enkele leefregels voor kinderen met absences: 

  • Laat uw kind niet alleen zwemmen, maar alleen onder toezicht;
  • Laat uw kind niet alleen in bad;
  • Laat uw kind niet op grote hoogtes klimmen;
  • Laat uw kind niet alleen in het verkeer;
  • Zorg dat tijdens sport een begeleider op de hoogte is.

 

PAS OP: soms worden absences niet goed onderscheiden van complexe partiële aanvallen, waarvan behandeling en oorzaken helemaal anders zijn.