Complex partiële aanval

Tijdens deze aanvallen is het bewustzijn per definitie in min of meerdere mate gestoord. De persoon kan een raar gedrag vertonen, met verschillende verschijnselen : verwardheid, automatische bewegingen zoals smakken, slikken, aan de kledij friemelen, doelloos rondwandelen.

Bij deze aanvallen moet de betrokkene zo nodig rustig weggeleid worden uit gevaarlijke situaties. De aanval moet echter zijn beloop hebben en kan niet worden gestopt. Stel de persoon gerust na de aanval en bescherm hem of haar tegen onaangename ervaringen. Vertel kalm wat er gebeurd is, hij of zij kan verlegen zijn en zal begrip nodig hebben. Breng de persoon zo nodig naar huis.