Kinderen

Een groot aantal van de epilepsieën bij het kind kennen een positieve evolutie. De aanvallen verdwijnen dikwijls tijdens de adolescentie. Tenzij ze een bijkomende handicap hebben, kunnen de meeste kinderen met epilepsie een normaal leven leiden. Het is belangrijk hen daarin aan te moedigen. De houding van het gezin ten opzichte van de aanvallen zal het beeld dat het kind van zichzelf heeft beïnvloeden. Het moet zich noch "anders" voelen, noch het middelpunt van de belangstelling worden

Opvoeding

Een kind met epilepsie moet op dezelfde wijze worden behandeld als zijn broers of zussen. Je mag het niet toestaan zijn epilepsie te misbruiken. Een kind voelt zich veilig als het weet waaraan het zich moet houden. Maak geen uitzonderingen uit schrik een aanval te veroorzaken. Overbescherming doet meer kwaad dan goed.
Door uw kind aan te moedigen sociale contacten te leggen en specifieke interesses te ontwikkelen, kan het een aangename en interessante persoon worden. De aanvallen gaan dan geen te belangrijke plaats innemen in zijn leven.

Broers en zussen

Praat op een open en duidelijke manier over epilepsie. Leg uit wat het is aan uw kind, zijn broers, zussen en familie.
Broers en zussen van een kind met epilepsie kunnen ook problemen ondervinden. Voor hen is het belangrijk te kunnen spreken over hun schrik tegenover een aanval, over hun ongerustheid en hun moeilijkheden. Indien het kind met epilepsie in het middelpunt van de belangstelling staat, kunnen broers en zussen zich verwaarloosd voelen. Zij voelen ook de spanning of angst die in de familie heerst. Ook kunnen zij lijden onder de plagerijen van andere kinderen.
Hun ouders, een leerkracht, een verantwoordelijke van de jeugdbeweging kunnen hen hierbij helpen. Zo kan vermeden worden dat gevoelens van verwaarlozing zich ontwikkelen.

Dieet

Regelmatige en evenwichtige maaltijden zijn een noodzaak voor elk kind. Het gebeurt soms (zelden) dat de dokter een speciaal dieet aanbeveelt als onderdeel van de behandeling (bv. ketogeen dieet).

De School

De meeste kinderen met epilepsie volgen gewoon onderwijs. Praat over de epilepsie van uw kind met zijn leerkracht. Overleg of het nuttig is de klas in te lichten. Informeer de school over elke verandering in verband met de gezondheidstoestand van het kind (bv. de aanpassing van medicatie, het kind heeft aanvallen thuis waardoor het vermoeid is, het volgt een aangepast dieet, het heeft last van gedragsmoeilijkheden...). Al deze aspecten kunnen immers hun weerslag hebben op het presteren op school.
Soms kan enige begeleiding aangewezen zijn, of aangepast onderwijs als het kind bijzondere leermoeilijkheden vertoont.
Rond school- en beroepskeuze kunnen specifieke adviezen nodig zijn.
Hier kan u bijkomende info vinden.