Volwassenen

Epilepsie kan u op om het even welk moment in uw leven krijgen.
Naargelang de ernst en de controleerbaarheid van de aanvallen, zal deze aandoening sowieso een impact hebben op het dagelijks functioneren van de persoon met epilepsie en van zijn omgeving.

Rijbewijs

Wanneer u een epileptische aanval krijgt, mag u niet langer rijden. U bent verplicht om uw rijbewijs inleveren.
Na een bepaalde periode zonder aanvallen kan u uw rijbewijs terug aanvragen, mits het voorleggen van een medisch attest. Voor het rijden met een vrachtwagen, bus, taxi en dergelijke, gelden strengere voorwaarden.

Informeer u over de wettelijke voorwaarden. Vergeet niet om uw verzekering op de hoogte te brengen van iedere verandering.
Alle informatie over de regels vindt u terug bij het onderdeel rijbewijs (Brochure rijbewijs).

Werk en epilepsie

Bepaalde jobs zijn onverenigbaar met terugkerende aanvallen (bijvoorbeeld werken met gevaarlijke machines). Sommige jobs zijn jammer genoeg ook verboden indien u ooit epilepsie heeft gehad.

De toekomstige werkgever zal zich tijdens een sollicitatiegesprek informeren over uw vaardigheden, uw diploma's en uw professionele ervaringen. Hij mag in geen enkel geval informatie eisen over uw gezondheid.
Het is wel belangrijk om tijdens het onderzoek bij de bedrijfsarts uw epilepsie te vermelden. Zo kan hij weten of u medisch in staat bent om de voorgestelde job uit te voeren en of hij (enkele) beperkingen moet invoeren. De bedrijfsarts is door beroepsgeheim gebonden en mag geen medische informatie doorspelen aan de werkgever. Hij mag alleen meedelen dat u geschikt of ongeschikt bent en of er beperkingen of aanpassingen nodig zijn.

Bent u arbeidsongeschikt en wenst u opnieuw aan het werk te gaan?
Hier kan u de webinar herbekijken ism met de VDAB: "Dienstverlening van VDAB en partners voor personen met een gezondheidsprobleem". Let op: het gaat om een presentatie over de situatie en het aanbod op vandaag (april 2024). Op de website van VDAB kan u steeds de meest recente info terug vinden.
Het attest "niet aanvalsvrij" voor een aanvraag 'erkenning als persoon met arbeidshandicap bij VDAB', dat ingevuld moet worden door uw neuroloog, kan u hier downloaden.

Alcoholgebruik

Wie epilepsie heeft, moet zelf de keuze maken of hij/zij al dan niet alcohol wil drinken.
Wij geven u hier graag enkele tips en richtlijnen mee.

Er wordt aangenomen dat ‘sociaal alcoholgebruik' voor iemand met epilepsie doorgaans kan. Af en toe eens een glaasje bij een gelegenheid kan normaal gezien geen kwaad. Overmatig gebruik van alcohol wordt bij mensen met epilepsie, net als voor iedereen trouwens, ten stelligste afgeraden.

Toch zijn er situaties waarbij het gebruik van alcohol volledig afgeraden wordt. Dit is zeer afhankelijk van de individuele situatie (soort aanvallen, medicatie, persoonlijke gevoeligheid,…) van de persoon met epilepsie. Daarom is het belangrijk dat u als patiënt hierover duidelijk overlegt met uw behandelend neuroloog.

Waar kan u op letten:
- Sommige mensen hebben een verhoogde gevoeligheid voor alcohol. Alcohol is hier ‘een uitlokkende factor' (link naar uitlokkende factoren). We raden in deze situatie een geheelonthouding aan.
- Er zijn anti-epileptica die een sterke interactie met alcohol hebben. Dit kan versnelde dronkenschap of zelfs een toxische bijwerking geven (giftig) of zorgen voor versnelde afbraak van de medicatie (overleg met uw neuroloog!).
- Factoren als slaaptekort, vermoeidheid of het niet stipt innemen van de medicatie geven een verhoogd risico op een aanval. Het wordt dan ook afgeraden om in deze omstandigheden alcohol te drinken.
- Sommige anti-epileptica kunnen een versuffende werking hebben. Het gebruik van alcohol kan dit effect nog versterken.

Kan alcohol epilepsie veroorzaken?

Overmatig alcoholmisbruik kan op lange termijn leiden tot epilepsie. Chronische alcoholisten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een hersenletsel. Zo'n letsel kan de oorzaak worden voor het optreden van aanvallen van epilepsie.