Volwassenen

Epilepsie, wat men op eender welk moment in zijn leven kan krijgen, is geen ziekte. Hoewel epilepsie veel aanpassingsproblemen voor zowel de persoon zelf als voor zijn omgeving kan betekenen, kunnen de meeste mensen buiten de aanvallen een normaal leven leiden. Toch kan het nuttig zijn enkele leefregels in acht te nemen.

Alcohol

Overmatig alcoholgebruik moet vermeden worden. Dit kan de werking van sommige anti-epileptica beïnvloeden. Soms kan alcohol aanvallen uitlokken en de eventuele bijwerkingen vermeerderen van de medicatie (slapeloosheid, evenwichtsstoornissen...).

Wie epilepsie heeft, moet natuurlijk in eerste instantie zelf de keuze maken of hij/zij al dan niet alcohol wil drinken. Toch geven wij u hier graag enkele tips en richtlijnen mee. Er wordt aangenomen dat ‘sociaal alcoholgebruik' voor iemand met epilepsie doorgaans kan. Af en toe eens een glaasje bij een gelegenheid kan normaal geen kwaad. Overmatig gebruik van alcohol wordt bij mensen met epilepsie, net als voor iedereen, ten stelligste afgeraden.

Toch zijn er situaties waarbij het gebruik van alcohol volledig afgeraden wordt. Dit is zeer afhankelijk van de individuele situatie (soort aanvallen, medicatie, persoonlijke gevoeligheid,…) van de persoon met epilepsie. Daarom is het belangrijk dat u als patiënt hierover duidelijk overlegt met uw behandelend neuroloog.

Wij zetten alvast enkele algemene richtlijnen voor u op een rij:

• Sommige mensen hebben een verhoogde gevoeligheid voor alcohol. Bij hen is alcohol ‘een uitlokkende factor' (link naar uitlokkende factoren). Voor deze mensen is geheelonthouding noodzakelijk.
• Er zijn anti-epileptica die een sterke interactie met alcohol hebben. Dit kan versnelde dronkenschap of zelfs een toxische bijwerking geven (giftig) of zorgen voor versnelde afbraak van de medicatie (overleg met uw neuroloog!).
• Factoren als slaaptekort, vermoeidheid of het niet stipt innemen van de medicatie geven een verhoogd risico op een aanval. Het wordt dan ook afgeraden om in deze omstandigheden alcohol te drinken.
• Sommige anti-epileptica kunnen een versuffende werking hebben. Het gebruik van alcohol kan dit effect nog versterken.

Alcohol als oorzaak van epilepsie?

Tenslotte is er nog een ander verband tussen alcohol en epilepsie. Zo kan overmatig gebruik van alcohol op lange termijn leiden tot epilepsie. Chronische alcoholisten hebben immers verhoogde kans op het ontwikkelen van een hersenletsel. Zo'n letsel kan de oorzaak worden voor het optreden van aanvallen van epilepsie.

Voertuigen

Als een persoon die een rijbewijs bezit, een epileptische aanval krijgt, is het die persoon verboden nog langer te rijden. Bovendien moet het rijbewijs ingeleverd worden. Na een bepaalde periode zonder aanvallen kan het rijbewijs terug aangevraagd worden mits het voorleggen van een medisch attest. Dezelfde normen gelden voor wie het rijbewijs voor het eerst aanvraagt. Voor vrachtwagens, autocars en bezoldigd personenvervoer gelden strengere normen.
Informeer u over de wettelijke normen. Vergeet niet uw verzekering op de hoogte te brengen van iedere verandering.
Alle informatie over de regels vindt u terug bij het onderdeel rijbewijs.

Tewerkstelling

Bepaalde beroepen zijn onverenigbaar met terugkerende aanvallen (bijvoorbeeld werken met gevaarlijke machines). Sommige jobs zijn ook verboden als je ooit epilepsie hebt gehad.

Het is belangrijk te weten dat de toekomstige werkgever zich tijdens een sollicitatiegesprek zal informeren over uw vaardigheden, uw diploma's, uw professionele ervaringen. Hij mag in geen enkel geval informatie eisen over uw gezondheid. Het is echter belangrijk om tijdens het onderzoek bij de bedrijfsarts uw epilepsie te vermelden. Zo kan hij weten of u medisch in staat bent om de voorgestelde job uit te voeren en of hij (enkele) beperkingen moet invoeren. De bedrijfsarts is door beroepsgeheim gebonden en mag geen medische informatie doorspelen aan de werkgever. Hij mag alleen meedelen dat u geschikt of ongeschikt bent en of er beperkingen of aanpassingen nodig zijn.